sábado, 8 de noviembre de 2008

AZAROAREN 12: ITUNPEKO IRAKASKUNTZAREN GREBA


ELA, LAB eta STEE-EILAS sindikatuok, sektoreko langileen lan baldintzak homologatzeko akordio berri baten negoziazioa aldarrikatzen dugu. 2008 eta 2009 negoziazio kolektiborako lehentasunezko helburuak honako hauek dira: irakasle eta ez-irakasle den langilegoa %100-ra homologatzea, %95-ko soldatzen parekatzea gainditzea, irakaslegoaren lan jardunaldia murriztea eta irakasle ez den eta Haur Hezkuntzako 1go zikloko langilegoaren soldata eta lan baldintzen homologazioa.


Hiru sindikatuok helburu hauek lortzeko Administrazioaren parte hartzea beharrezkoa dela, eta baita ere finantziazio eredu berri honen finkapenean zeintzuk diren ikastetxeek bete behar dituzten baldintzak eta kontrola egiteko moduak argi geratu behar direla pentsatzen dugu. Dirudienez, finantziazio eredu berri honetarako patronalekoek dituzten eskaeren zati bat onartzeko Administrazioa prest egon daiteke. Soldataren homologazioan dagoen %95-ko muga apurtzea ez oomen da haintzat hartzen. Administrazioaren erantzuna langileoi dagozkigun gaiak tratatzeko eta ezagutzeko sindikatuok egin ditugun eskaerei honakoa izan da: “Gai hori patronalarekin tratatuko dugu, ez sindikatuekin”.
Administrazioak alde soziala ez du kontutan hartzen. Patronala prest egon daiteke akordio bat izenpetzeko langileen aldarrikapenei kasu egin gabe? Hau gertatuko balitz, beraien erantzukizuna oso larria izango litzateke.
Une larrian gaude. Gauden egoera, baita administrazioak eta patronalak erakusten dituzten jarrerak eta planteamenduak ere, erantzun sendoa ematea eskatzen dute.
Itunpeko irakaskuntzako langileen lan baldintzetan eragin handia izango duten erabaki politikoak hartzen ari dira, homologazioa, ihardunaldi murrizketak,...eta EZ GAITUZTE KONTUTAN HARTZEN!
• Irakasle eta ez-irakasle langilegoaren homologazioaren alde.
• 2008eko hitzarmenean soldata parekidetasunaren %95ko topea gainditzearen alde.
• Jardunaldiaren murrizketaren alde.
• Ratioak eta gainontzeko lan baldintzen hobekuntzaren alde.
Eta batez ere:
• Itunpeko irakaskuntza finantziatzeko eredu berrian SEKTORE HONETAKO LANGILEGOAREN INTERESAK BAZTERTURIK EZ IZATEKO

AZAROAREN 12AN MOBILIZA ZAITEZ
● ASANBLADETAN PARTE HARTU
● EGIN GREBA
● ETOR ZAITEZ BILBOKO MANIFESTAZIORA, 11:30ETAN GUGGENHEIMEN

12 DE NOVIEMBRE: HUELGA EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA
ELA, LAB y STEE-EILAS, exigimos la negociación de un nuevo acuerdo para homologar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector. Con el objetivo de una homologación al 100% tanto para el personal no docente como docente, la superación del 95% de equiparación retributiva, la reducción de la jornada lectiva del personal docente, y la homologación de condiciones saláriales y laborales del personal no docente y del 1er. ciclo de Educación Infantil son nuestros objetivos prioritarios en la negociación colectiva de 2008 y 2009.
Los tres sindicatos asumimos que para conseguir estos objetivos es también necesario el concurso de la Administración, y que en el establecimiento de un nuevo modelo de financiación deben quedar clarificadas las condiciones que deben cumplir los centros así como los instrumentos de control precisos. La Administración podría estar dispuesta a satisfacer parte de las demandas de las propuestas patronales para un nuevo modelo de financiación. También parece que no contempla romper el techo del 95% de la homologación salarial. La respuesta textual de la Administración a las demandas sindicales para conocer y debatir los aspectos que a las trabajadoras y trabajadores nos interesan es la siguiente: “Este tema lo tratamos con las patronales, no con los sindicatos”.
La Administración ignora a la interlocución social. ¿Las patronales estarían dispuestas a cerrar un acuerdo de financiación que ignore las reivindicaciones de trabajadoras y trabajadores? De producirse esto su responsabilidad sería muy grave.
Estamos en un momento crítico. La situación en la que nos encontramos y las posturas y planteamientos de patronales y Administración exigen una respuesta firme. Se van a tomar decisiones políticas que van a afectar de lleno a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Concertada, a la homologación, a la reducción de jornada lectiva, etc. ¡Y NO CUENTAN CON NOSOTRAS Y NOSOTROS!
● Por la homologación para todo el personal docente y no docente
● Por la superación del tope del 95% de equiparación salarial en el Convenio de 2008
● Por la reducción de jornada lectiva
● Por la mejora en ratios y demás condiciones laborales.
Y sobre todo:
● Para que un nuevo marco de financiación para la concertada NO IGNORE LOS INTERESES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SECTOR.

EL DÍA 12 MOVILÍZATE
● PARTICIPA EN LAS ASAMBLEAS
● SECUNDA LA HUELGA
● A LAS 11:30 ACUDE A LA MANIFESTACIÓN DE BILBAO


1 comentario:

Marce dijo...

Batasun Sindikal zabala lan baldintzen alde

Joan den urriaren 31ean bildu ziren Bilbon ELA, CCOO, STEE-EILAS eta LAB sindikatuak, Ekimen Sozialeko Ikastetxeen Lan Hitzarmenaren negoziazio kolektiboaren prozesuaren inguruan, batasun sindikalaren irizpideak bilatzeko asmoz.

Bileraren ondorioz ELA, STEE-EILAS eta LAB sindikatuok 6 puntuko idazkia adostu genuen, ekimen bateraturako oinarriak izango direnak. CCOOek kanpoan geratzea erabaki zuen, puntuetako bat (azkena, zehazkiago) onartezina zelakoan. Idazkiak erantsita doakizue.
STEE-EILAS-ek, presaka egindako balorazioan, zera esan nahi du:
-Hitzarmen honekin garai berri baten atarian gaude, lan baldintzen homologazio osoa ekarriko diguna, bai irakasleontzat, bai irakasleak ez garen langileontzat. Homologazioa, berez, negoziazio kolektiboaren ardatza bihurtu da eta edozein akordiorako, bai patronalek bai Administrazioak berak urratsak eman beharko dituzte norabide horretan.
-Oso positiboa da batasun sindikalaren esparrua ahalik eta zabalena lortzea, denok ezagutzen baititugu sektorean lan sindikala egiteko zailtasunak. CCOO sindikatuari hartutako erabakia berraztertu dezan eskatu nahi diogu, prozesua luzea izango delakoan.
-Aurreko deialdietan agertzen ez ziren eta STEE-EILASentzat oinarrizkoak diren oinarri ideologiko batzuk jasotzen ditu sinatutako akordioak (5. atalean agertzen direnak). Hiru sindikatuok ardura handiz jokatzen dugu Administrazioari irmoki eskatzen diogunean bai finantziazio gehiago homologaziorako bai gardentasunerako berma diru publikorako.
-Sektoreko langileok, ordezkarien bitartez, esparru horretan lor daitekeen edozein akordioaren aurrean oinarrizko zutabea gara. Ezin gaituzte alde batera utzi. Geure lehentasunak ditugu eta inork ezin gaitu ordezkatu prozesu horretan.
-Aurrerantzean mobilizazioa izango da tresnarik eraginkorra aurrera egiteko. Hau diogu alde batetik, patronalen jarrera mugiezina delako eta bestetik , Administrazioak legealdi honetarako zituen konpromisoak (Hezkuntza Legea) betetzeko asmorik ez duelako. Prozesua hasi, besterik ez dugu egin.


2008ko urriaren 31a

Amplia unidad de acción por la homologación

El pasado 31 de Octubre, los sindicatos ELA, CCOO, STEE-EILAS y LAB se reunieron en Bilbao para buscar una unidad de acción en el proceso de negociación colectiva del Convenio de Centros de Iniciativa Social.
Como resultado de dicha reunión, los sindicatos ELA, STEE-EILAS y LAB acordaron en un escrito de 6 puntos las bases de dicha unidad de acción. CCOO decidió descolgase de dicho acuerdo por considerar inaceptable uno de los puntos, concretamente el último.
En una valoración de urgencia STEE-EILAS considera:
-Que con el acuerdo se inicia una nueva etapa que debe conducirnos a la homologación laboral plena, tanto del personal docente como no docente. La homologación laboral es el eje esencial de la negociación colectiva y las patronales y la propia Administración están obligadas a dar pasos en esa dirección como paso previo para cualquier acuerdo.
-Que es positivo que los niveles de unidad sindical se vaya ampliando, pues es una demanda generalizada. Todas y todos conocemos las dificultades de realizar labor sindical en el sector. CCOO debería replantearse su posición en un proceso de largo recorrido.
-Que el documento recoge –a propuesta de nuestro sindicato- aspectos ideológicos de carácter esencial y que se habían omitido en convocatorias anteriores (recogidos en el 5º punto). Es un ejercicio de responsabilidad, por parte de los tres sindicatos, el exigir con igual fuerza a la Administración tanto mayor financiación para homologar las condiciones laborales como garantías acerca del destino del dinero público.
-Que las trabajadoras y trabajadores del sector, por medio de sus representantes, son parte fundamental de cualquier acuerdo en este nivel. No se nos puede ignorar. Tenemos nuestras propias prioridades y nadie puede arrogarse nuestra representación en ningún proceso.
-Que en adelante, la movilización es el único camino posible ante la actitud inamovible de unas patronales que sólo ejercen parcialmente como tales, y una Administración que ha incumplido sus compromisos de gobierno para esta legislatura (Ley de Educación). El proceso no ha hecho sino comenzar.


31 de octubre de 2008